Friday, 22 August 2014

DOWNLOAD MP3 & BACA AL-QURAN DARI SURAH 1 HINGGA 114.

 1. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) - 
 2. Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) -   
 3. Surah Ali 'Imran (Keluarga Imran)  -  
 4. Surah An-Nisaa' (Wanita) - 
 5. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) -  
 6. Surah Al-An'aam (BNTG/Ternakan) -  
 7. Surah Al-A’raaf (Tempat Tinggi) -  
 8. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) 
 9. Surah At-Taubah (Taubat) 
 10. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.) 
 11. Surah Hud (Nabi Hud a.s.) 
 12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)
 13. Surah Ar-Ra’d (Guruh) 
 14. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)
 15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) 
 16. Surah An-Nahl (Lebah) 
 17. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)
 18. Surah Al-Kahfi (Gua) 
 19. Surah Maryam (Siti Maryam) 
 20. Surah Taahaa
 21. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi)
 22. Surah Al-Hajj (Haji)
 23. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman)
 24. Surah An-Nuur (Cahaya)
 25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) 
 26. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) 
 27. Surah An-Naml (Semut) 
 28. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) 
 29. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)
 30. Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom) 
 31. Surah Luqman (Luqman) 
 32. Surah As-Sajdah (Sujud) 
 33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) 
 34. Surah Saba’ (Kaum Saba’) 
 35. Surah Faatir (Pencipta) 
 36. Surah Yaasin 
 37. Surah As-Saaffat (Yang Berbaris Dengan Teratur)
 38. Surah Saad 
 39. Surah Az-Zumar (Rombongan) 
 40. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman) 
 41. Surah Fussilat (Dijelaskan)
 42. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) 
 43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) 
 44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap)
 45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut)
 46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) 
 47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad s.a.w.) 
 48. Surah Al-Fath (Kemenangan) 
 49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) 
 50. Surah Qaf 
 51. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) 
 52. Surah At-Tur (Gunung) 
 53. Surah An-Najm (Bintang)
 54. Surah Al-Qamar (Bulan) 
 55. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) 
 56. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)
 57. Surah Al-Hadid (Besi) 
 58. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) 
 59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran)
 60. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) 
 61. Surah As-Saff (Barisan)
 62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat)
 63. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) 
 64. Surah At-Taghabun (Saling Untung dan Rugi)
 65. Surah At-Talaq (Cerai) 
 66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan) 
 67. Surah Al-Mulk (Kerajaan) 
 68. Surah Al-Qalam (Pen)
 69. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar)
 70. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) 
 71. Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) 
 72. Surah Al-Jin (Jin) 
 73. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) 
 74. Surah Al-Muddathir (Yang Berselimut
 75. Surah Al-Qiamah (Kebangkitan)
 76. Surah Al-Insaan (Manusia) 
 77. Surah Al-Mursalat (Yang Diutus)
 78. Surah An-Naba’ (Berita Besar) 
 79. Surah An-Naazi’aat (Yang Mencabut) 
 80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) 
 81. Surah At-Takwiir (Menggulung) 
 82. Surah Al-Infitar (Pecah Belah) 
 83. Surah Al-Mutaffifiin ( Golongan yang Curang) 
 84. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) 
 85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) 
 86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) 
 87. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi)
 88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa yang Menggelisahkan) 
 89. Surah Al-Fajr (Fajar/Sinar Mentari) 
 90. Surah Al-Balad (Negeri) 
 91. Surah Asy-Syams (Matahari) 
 92. Surah Al-Lail (Malam) 
 93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang)
 94. Surah Al-Insyirah/Al-Syarah (Kelapangan)
 95. Surah At-Tin (Buah Ara) 
 96. Surah Al-‘Alaq (Gumpalan Darah) 
 97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) 
 98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) 
 99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) 
 100. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)
 101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar) 
 102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) 
 103. Surah Al-‘Asr (Waktu)
 104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)
 105. Surah Al-Fiil (Gajah) 
 106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy)
 107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) 
 108. Surah Al-Kauthar (Melimpah-ruah) 
 109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) 
 110. Surah An-Nasr (Pertolongan)
 111. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) 
 112. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas) 
 113. Surah Al-Falaq (Subuh/Dinihari) 
 114. Surah An-Nas (Manusia)

Wasallam.

Read More

No comments:

Post a Comment